“หมีตังค์”

นวัตกรรมทางการเงิน
ช่วย
ให้ธุรกิจรายย่อย เติบโตอย่าง
มีประสิทธิภาพ ไร้กังวล

landing-page-mt4.png

สิทธิประโยชน์ของหมีตังค์

icon-14.png
สามารถกำหนดวัน
ในการโอน และชำระคืนได้
icon-16.png
ให้เบิกเงินล่วงหน้า
หมดกังวลเรื่องการไปกู้ยืมธนาคาร
icon-15.png
ช่วยแก้ปัญหา
ทางการเงินของพนักงาน
icon-17.png
บริษัทไม่ต้องสำรองเงินให้
กับพนักงานเพื่อใช้เบิก

Meetung Product

front-view-finance-business-elements-assortment.jpg

Payday Lending

สินเชื่อเงินเบิก เพื่อพนักงาน สามารถเบิกเงินล่วงหน้าไปใช้จ่ายได้ก่อน และชำระคืนในปลายเดือน โดยทางบริษัทเองก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการสำรองจ่ายไปก่อน

business-team-present-investor-working-new-startup-project-finance-meeting.jpg

Revolving Loan

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ บริษัทรายย่อย ที่ต้องการวงเงินไปเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต

handshake-close-up-executives.jpg

Supplychain Finance

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ หรือสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจับจ่ายให้กับผู้ประกอบการ

multiracial-group-young-creative-people-smart-casual-wear-discussing-business-brainstormin

เหมาะกับกลุ่มบริษัทที่

icon-12.png

บริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

icon-11.png

บริษัทที่จ่ายเงินเดือนผ่านระบบ Payroll

icon-13.png

บริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจ

Tools for SMEs & Employees

icon-05.png

Payday Lending

เบิกเงินล่วงหน้า โดยไม่ต้องกังวล

icon-08.png

Corporate Spending Control

บัตรเงินสดควบคุมประเภทการจ่าย

icon-06.png

Web Admin

เว็บไซต์เพื่อจัดการข้อมูลหลังบ้าน

icon-09.png

Settlement Report

สรุปรายงานใช้จ่ายทุกสิ้นเดือน

icon-07.png

HR Management

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคล

icon-10.png

LINE OA

เข้าถึงระบบได้ง่ายๆผ่าน Line OA

What Our Client Say

ความสำเร็จของ

Payday Lending

" พนักงานต้องใช้เป็นก้อน เค้าก็สามารถเบิกไปได้ก่อน แค่ขอเบิกในไลน์และเจ้าหน้าที่ก็อนุมัติผ่านหน้าเว็บได้เลย พอสิ้นเดือนก็ได้สรุปคนที่เบิกเงินไปทั้งหมด ที่สำคัญบริษัทก็ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน "

บริษัท รักษาความปลอดภัย

อาร์เมอร์ แอนด์ ดิวตี้ จำกัด

collaborative-process-group-multicultural-business-people-smart-casual-wear-communicating-

ความสำเร็จของ

Supplychain Finance

" Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information. "

บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

portrait-successful-handsome-executive-businessman-smart-casual-wear-looking-camera-smilin